Company Information :

Rm.608,No.4,Jin'anli,Jinsheng Road,Huli District, Xiamen, China

Contact Us