Company Information :

Building C, Tongxin Science Park, No 9, Yixiang,Guangyin Road, Xintang, Dakang Village, Longgang District, Shenzhen, China

Contact Us