Company Information :

Flat C,Kengkou Electronic Base,No.9 Huaxi Rd.fangcun, Guangzhou, China

Contact Us