Company Information :

No.55,Lane 89,Zhenxia Road,LianTang Industrial Zone,Qingpu District,Shanghai ,China, Shanghai, China

Contact Us