Company Information :

12f-1, No.150 Jian Yi Rd., Chung Ho, Taipei, Taiwan, Taiwan 235

Contact Us